Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 11, 2018

Information påverkar våra beteenden och handlingar. Hur kan vi använda det till att göra "rätt" val för en hållbar framtid?


Sep 27, 2018

Örebrobostäder har sparat mycket energi tack vare nya sätt att mäta sin elförbrukning via stadsnätet - genom att minska belysningen med 24 minuter sparar de t.ex. 830 000 kronor per år. 


Sep 13, 2018

Hur digitaliserar vi stadens offentliga rum? Vilken roll spelar stadsnäten i framtidens smarta samhällen? Med Elin Bertilsson, stadsnätschef på Karlstads El- och Stadsnät. 


Aug 30, 2018

Sista avsnittet i miniserien om hållbara batterier. "Det måste vara lätt att göra rätt", säger Olle Johansson, expert på E-mobility och laddinfrastruktur, om hur vi genom aktiva val påverkar vår hållbara framtid.


Aug 16, 2018

Andra delen i vår miniserie om batterier! En stor del av framtidens energiutmaning ligger i lagringen - här kommer batterier in i bilden. Men de är ofta fyllda med kemikalier och går åt mycket energi att producera dem. Lyssna på Johan Sellin, energiingenjör, som berättar om alternativen - de "gröna",...