Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 21, 2018

Hur planerar man för en hållbar framtid med robusta nät? Elin Bertilsson, stadsnätschef på Karlstads El- och Stadsnät, gästar och pratar om vilken betydelse stadsnäten har i våra kommande samhällen.